Foto Logo TECNUM

DISSENY UNIVERSAL: TECNOLOGIA A L’ABAST

 

Article d’opinió

Josep Giralt i Lladanosa
President d’ASPID.
Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID).

 

L'accés, en igualtat de condicions, als béns, productes i serveis que ofereix la nostra societat, ha estat per a les persones amb discapacitat un objectiu en el qual es treballa des dels inicis de l'organització del moviment associatiu.

Segons recull el Programa d'Acció Mundial per a les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, en el seu paràgraf 95, "La tecnologia per a prevenir i superar la majoria de les discapacitats existeix i es va perfeccionant, però no sempre s'utilitza plenament. Els Estats i Membres han de prendre mesures apropiades per a la prevenció de deficiències i discapacitats i per a assegurar la divulgació dels coneixements i la tecnologia pertinents”. L'equiparació d'oportunitats per al nostre col·lectiu, està directament lligada amb l'aplicació de la tecnologia al servei de la discapacitat, en àmbits d'actuació com; la supressió de barreres arquitectòniques, la supressió de barreres en el transport i l'eliminació de les barreres en l'entorn de la comunicació.

Per assolir aquestes fites, es fa necessària una posada al dia de la nostra indústria nacional i per aconseguir-ho cal una forta inversió en Innovació i Desenvolupament (I+D). Actualment, en el nostre país la inversió en investigació i desenvolupament durant el 2001 va ser del 0,96% del Producte Interior Brut (PIB), enfront del 1,88% de la mitjana de la Unió Europea i notablement inferior al 2,7% d'Estats Units i del 2,98% de Japó. En el sector empresarial existeix una sensació que s'està deixant escapar l'oportunitat d'aprofitar el procés de convergència econòmica amb Europa per avançar en aquest camp tan estratègic. La causa principal d’aquest fet, la trobem en l'escassetat de multinacionals del sector de la indústria en el nostre país i l'existència de grans grups empresarials nacionals dedicats a les activitats del sector de serveis, sector que no es destaca especialment com un gran inversor en investigació i desenvolupament.

Un cop vist aquest panorama, cal reflexionar sobre cap a on han d’anar les línies estratègiques del teixit empresarial, tenint en compte que l'objectiu inicial de qualsevol empresa és i ha de ser guanyar diners, els objectius d'expansió empresarial han de tenir en compte l'existència dels 3 milions i mig de persones amb discapacitat (més d'un 9% de la població de l'estat espanyol), deixant de banda a col·lectius amb mobilitat reduïda (com persones grans o persones obeses), amb les que augmenta notablement el target de mercat potencial.

Per tant, és necessari i de vital importància per al sector empresarial que s'estableixi una cooperació entre les entitats representatives del sector de la discapacitat i les empreses que treballen en l'àmbit de les noves tecnologies, per aconseguir que els productes siguin útils a les persones, amb o sense discapacitat. Aquesta nova concepció permet considerar a la discapacitat com una manifestació més de la diversitat humana, que una societat inclusiva i oberta a d’acollir com element enriquidor de la seva essència. Per tant, la no prestació en condicions de dret universal d'un bé o servei, ha d’estar considerat un atac directe al dret civil d'igualtat de tracte i per tant, un acte de discriminació prohibit i perseguit per l'ordenament jurídic.

Així doncs, cal plantejar una nova interpretació del concepte de "Disseny per a tots", en el que es fa necessària la implicació de tots els seus protagonistes, per aportar la seva visió i les seves necessitats per a la investigació i aplicació de les tecnologies.

D'una banda hem de preveure la participació dels professionals (enginyers, arquitectes, metges etc.), per als quals, aquesta tasca, ha de suposar una ocasió per a aprofundir i ampliar el radi d'acció de la seva professió per prestar servei a la comunitat, amb independència de complir amb un imperatiu ètic i legal.

D'altra banda  hem de contar amb la participació de les entitats representatives de les persones amb discapacitat. Aquest col·lectiu no ha de ser considerat com pacients o persones objecte d'atenció, sinó com persones amb voluntat i opinió per a prendre decisions en els processos d'investigació i desenvolupament de les tecnologies, de les que han d’ésser usuaris finals.

Com a tercer actor, hem de preveure la responsabilitat de les administracions públiques, que han d’assumir el paper de defensors del marc de relació en el qual han de moure's els diferents interessos que conflueixen en tot el procés. Per tant, aquest paper es clau en la garantia dels drets dels ciutadans en general i de les persones amb discapacitat en particular.

Si tenim en compte que la construcció de la societat del futur, requereix un compromís col·lectiu per a què tothom gaudeixi dels mateixos drets i llibertats, sense discriminacions ni marginacions de cap mena. Veurem que el foment en la utilització de les tecnologies ha de ser el referent en qualsevol política amb garanties de govern.

Per tant, no ens podem permetre el luxe de no complir les expectatives que tres milions i mig de persones han posat en l’impuls de les tecnologies de la rehabilitació, han de suposar per a la seva millora de qualitat de vida.

Josep Giralt i Lladanosa - President d’ASPID

Tecnum no se hace responsable de las opiniones de terceros que hayan sido publicadas en esta sección.


Condiciones generales

© TECNUM AGILITY S.L. C.I.F.
B-17791260 - Resolución mínima 800x600
Tecnum, ayudas tecnicas, discapacitados, catalogo de ayudas tecnicas, ayudas para discapacitados, ortopedias, sillas de ruedas, gruas de transferencia, bastones, antiescaras, sillas de ruedas electricas, sillas de baño, camas, abridores, abrelatas, domotica, rampas, caminadores, coches adaptados, scooters, elevadores, ordenadores, comunicadores, conmutadores, incontinencia, sujecion, barras, alarmas, reposapies